God Jul!

In English below!

För det absolut första så vill jag med detta inlägg önska er alla en riktigt fröjderfull Jul och låt  musiken skapa värme i stugorna och må gott med ett leende på läpparna.
Jag vill också tacka för 2014 som verkligen har gett mig mycket kablar att tillverka och jag är mer än överväldigad över alla härliga recensioner och telefonsamtal från kunder. KM är verkligen någonting som skapar livskvallite för mig. Att få jobba med det jag tycker är roligt och att det skapar så mycket lycka hos andra likasinnade är fantastiskt.
Jag har också lite mindre roliga nyheter, inte särskillt alvarligt igentligen, jag kommer att göra en prisjustering efter nyår där priserna på KM kablar stiger med 15%. Det i sig är säkerligen inte ett problem eftersom ni allra flesta vet att slanten på en KM kabel är i förhållandet väldigt liten till vad det åstakommer. Anledningen till detta är främst att jag måste hitta en hållbar ekonomisk lösning för att ta in hjälp i tillverkningen. Jag håller inte vad det gäller tid kombinerat med mina andra uppdrag. Det har varit fantastiskt roligt med hösten och alla beställningar men jag kommer inte kunna fixa det själv frammåt med utvekling och det vill jag ju. För att skapa lite möjligheter i att kunna jobba med KM frammåt så är denna prisjustering en nödvändighet tillsammans med andra åtgärder.

För att ge er lite information så går Kabelmakaren KM AB mot sitt första bokslut, ett bokslutsår som kommer stängas med 10 månader gjorda. Kabelmakaren mår bra ekonomiskt och kommer gå i mål på rätt sida nollstrecket med nästan 400 000kr i omsättning på dessa 10 månader
Inför nästa år så hoppas jag på fortsatt possitiv utvekling och målsättningen är också som tidigare nämt att ha en sidekick som ska kunna hjälpa mig i produktion. 

Vad det gäller marknad kommer jag under 2015 också att försöka nå fler länder i Europa. KM Kablar har intressenter från många hörn i världen, det som är bromsklossen är bara jag själv, min tid och Kabelmakarens sparsamma kassa. Förfrågningar på distributionsrätter har kommit in från fjärranländer utanför europa till och med. Men för att ta det klivet behöver jag lösa några steg.
Varumärke samt kablarna är juridiskt skyddade idag så det finns ingen anledning att skynda överilat. 
Allt har sin tid är ett av mina levnadsmotton.

Med dessa ord, återigen en riktigt god jul till er alla :)

English!

For the absolute first thing with this post is to wish you all a very delightfull Christmas and let the music create heat in the cabins and feel good with a smile on your face . I would also like to thank you all, 2014  has really given me a lot of cables to make and I am more than overwhelmed by all the lovely reviews and phone calls from customers. KM is really something that creates life- quality material for me. Working with what I think is fun creates so much luck.
I also have a little less fun news , I will do a price adjustment after the New Year where prices of KM cables rises by 15%. That in itself is certainly not a problem because you know that the vast majority of the coin on a KM cable is in fact very little to what it gives in experiens . The reason for this is that I need to find a viable economic solution to bring in help in manufacturing.
My time is not enough combined with my other assignments. It has been great fun with autumn and all orders but I will not be able to fix it myself foreward with development. To create some opportunities to work with KM foreward , this price adjustment is a necessity along with other measures.
To give you some information, Kabelmakaren KM AB going <for its first financial statements , the fiscal year that will be closed by 10 months made ​​. Kabelmakaren doing well financially and will go in goal on the right side of zero, with almost 400 000 SEK in sale of these 10 months.

For next year , I hope to continue possitiv SARD and the goal is also that previously had named to have a sidekick to be able to help me in production .
As for the market , I will in 2015 continue to seek more countries in Europe.
KM Cables has stakeholders from many corners of the world, the brake pad is just myself, my time and Kabelmakarens frugal cash . Inquiries on the distribution rights have even come in from distant countries outside Europe. But to take that step , I need to solve a few other steps. Brand and cables are legally protected today so there's no reason to rush precipitately .

With these words , again,  a very Merry Christmas to you all :)

 

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Peter » 3 Signalkablar i test!:  ”Hej. Jag använder en gammal Technics stärkare SU-v670 och Yamaha EQ. Philips Cd ..”

  • Jan Lindström » Test av Final 0.4 MK3:  ”Känner igen mycket av beskrivningen. Har ett par likadana men mkIV. Där är basde..”

  • Rolf-nyberg » Vad hände med Dahlquist DQ-20i?:  ”Dahlquist dq20i,,, nu är jag avundsjuk på dig sökt efter dessa under lång tid me..”

  • Kabelmakaren » Vad hände med Dahlquist DQ-20i?:  ”Hej Hans, (Försökte maila dig på adressen du uppgivit men det kommer inte fram ..”

  • Hans Österlund » Vad hände med Dahlquist DQ-20i?:  ”Hej! Kul att du gillar DQ-20 så mycket. Själv har jag ett par sedan många år - n..”

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln

-